Michael Max

+45 28185556

 


Christian Søndergaard

+ 45 29409811

 
 

10 år er gået med Attention Film, og det er blevet tid til at afprøve nye veje. 

Vi vil gerne takke vores fantastiske medarbejdere, leverandører og ikke mindst vores gode kunder for mange gode år. 

Vi er stadig yderst aktive i hver vores nye setup, og glæder os til mange flere år med nye spændende opgaver.

-

After 10 years with Attention Film, the time has come to explore new endeavors separately.

We want to thank our amazing employees, suppliers and customers for many great years.

We are both still at it in new setups - and look forward to many more years of interesting projects.


Kærlig hilsen/Kind regards

Christian Søndergaard & Michael Max